Conductor

På ConductMe samlade vi en grupp conductorer som gav viktig och högt värderad kunskap om vad Konduktiv Pedagogik och dess målgrupper behöver för att kunna växa i framtiden. Deras erfarenheter, kompetens och engagemang har varit avgörande för framstegen. På plattformen delar de också kunskap för alla att ta del av.

ConductMe-Eszter

Rita Tóth

Conductor

I started my journey within Conductive Education as a conductor assistant at the training facility at Move & Walk. After valuable years of working, I studied at Birmingham City University and Conductive College, where I graduated from 2017. I later went on working within the school department at Move & Walk for 4 years as a conductor-teacher.

Today I am head of communication and partnership at ConductMe, working towards strengthening and developing our community around Conductive Education internationally.

ConductMe-Eszter

Zsófia Nádasi

Senior Conductor

Jag är Conductor och tog examen 1991 från András Petö Institute of Conductive Education och College for Conductor Training, Budapest (MPANNI). År 2000 fick jag en magisterexamen i utbildning, lärare i pedagogik och specialist i utbildning. 2001 flyttade jag till Sverige och började arbeta som gruppledare på Move & Walk och 2015 blev jag kvalitetschef inom konduktiv utbildning.

På ConductMe är jag föreläsare i Konduktiv Pedagogik, där jag delar kunskap och erfarenhet av att arbeta med individer med neurologisk diagnos. Jag kommer också att bidra med insikt och förståelse för hur världen av Konduktiv Pedagogik kan växa ytterligare genom att stärka yrket.

Gábor Borics

Senior Conductor

Jag tog examen som Conductor från András Petö Institute of Conductive Education och College for Conductor Training, Budapest (MPANNI) 1995. Jag har arbetat som Conductor vid North Shore Center för CE i USA. 2004 flyttade jag till Sverige och började arbeta som Senior Conductor på Move & Walk, där jag har arbetat i alla olika enheter. Med barn, unga vuxna och vuxna. Jag har också undervisat medarbetarna i grunderna för Konduktiv Pedagogik sedan 2013.

Jag är föreläsare på ConductMe inom Konduktiv Pedagogik, där jag hoppas kunna tillföra värde från min kompetens och erfarenheter från olika kulturella aspekter. Jag delar också min kunskap inom Konduktiv Pedagogik i hem- och social miljö.

Tünde Fazekas

Senior Conductor

Innan jag blev Conductor ägnade jag mig åt pedagogik och utbildning. Jag studerade för att bli lärare i engelska och litteratur, men jag blev kär i Konduktiv Pedagogik. Jag tog examen från András Petö Institute of Conductive Education och College for Conductor Training, Budapest (MPANNI) 2004. Efter examen började jag arbeta på Move & Walk i Sverige inom deras träningsverksamhet. Sedan 2014 är jag ansvarig för träningsverksamheten på alla 3 orter.

På ConductMe är jag föreläsare i Konduktiv Pedagogik. Jag delar min kunskap mestadels om träning, vilket jag hoppas kommer att hjälpa andra runt om i världen. För mig är ConductMe en möjlighet för Konduktiv Pedagogik att växa och vara tillgänglig för individer i nöd.

Lars Mullback

Senior Advisor/Hedersconductor

Jag är filmregissör och författare med cerebral pares. Jag var 34 år när jag först upptäckte Konduktiv Pedagogik. Jag dokumenterade mitt möte med Konduktiv Pedagogik och min egen utbildning. Detta resulterade i filmen "Yes, you can" som utnämndes till Europas bästa dokumentär 1996. Sedan dess har jag arbetat för att förbättra synen och behandlingen av neurologiskt funktionshindrade genom att göra filmer och böcker. Jag har också varit en drivande kraft i två EU-projekt och 2016 utsågs jag till hedersconductor vid András Petö Institute of Conductive Education och College for Conductor Training, Budapest (MPANNI).

Det är med stolthet jag har deltagit i ConductMe. Jag hoppas och tror att denna distributionsmetod både kommer att öka kvaliteten och ge tillgång till mer regelbundna program för Konduktiv Pedagogik för många människor.

sv_SE