Konduktiv Pedagogik

Konduktiv Pedagogik är ett koncept som används för att stödja och vägleda individer med olika neurologiska funktionsnedsättningar. Målet är att hjälpa individer att få bättre förståelse för sin kropp och använda sina förmågor. Konduktiv Pedagogik gör det möjligt för individer att vara deras bästa jag.

Individuella steg mot självständighet

Konduktiv Pedagogik baseras alltid på varje individ och personliga förmågor, färdigheter och kvaliteter. De personliga omständigheterna är utgångspunkten. Konceptet hjälper individen att använda sina förmågor i komplexa situationer, vilket möjliggör långvariga färdigheter i vardagen. Konduktiv Pedagogik utmanar individen att testa och lära sig nya förmågor. Genom att använda konceptet får individer med neurologiska funktionsnedsättningar möjlighet att uppleva och upptäcka världen - inte bara observera den.

Holistisk utveckling

För att förstå hur en individ agerar i en viss situation krävs en fullständig förståelse för hur olika kroppsfunktioner samverkar. Allt är kopplat - rörelse, kommunikation, kognitiv och social förmåga. Helhetsutveckling är en stor och viktig del av Konduktiv Pedagogik där undervisning och träning förbättrar kroppsfunktionerna. Varje individ har sina egna befintliga funktioner. Conductorerna, lärarna, använder dem som grund för att lära individen nya funktioner. När individer deltar i olika aktiviteter och situationer byggs ny kunskap upp gradvis och används aktivt. Senare hjälper detta till att lösa olika situationer i vardagen.

Aktivt lärande

Mänsklig utveckling är holistisk. Att gå från att ligga ner, till att sitta på en stol, till att stå upp och senare gå från en position till en annan är några av milstolparna i Konduktiv Pedagogik. Dessa positioner, aktiviteter och situationer verkar enkla men för personer med en neurologisk diagnos krävs inlärning och motion. Alla uppgifter stimulerar och samordnar rörelse samt kognitiv, kommunikativ och social förmåga samtidigt. Eftersom Konduktiv Pedagogik baseras på individen är alla uppgifter konstruerade efter varandra. Att ta en uppgift ur sitt sammanhang innebär att förlora effektiviteten i Konduktiv Pedagogik. Målet med Konduktiv Pedagogik är att individen kan hantera komplexa situationer med så lite hjälp som möjligt från verktyg eller facilitet.

Conductorers undervisning

Professionella inom Konduktiv Pedagogik, Conductorer, har förståelse och kompetens från många olika skikt och vinklar inom det medicinska området. Conductorer är pedagoger med helhetssyn som ger oss kunskapen om varför rörelser är mer komplexa för vissa individer och vad som kan påverka individen för att utöka rörelser ytterligare. ConductMe har ett team av Conductorer har hjälpt oss att skapa plattformen och en del av innehållet.

sv_SE