Partners

We believe in making Conductive Education available for everyone around the world – to learn, share, connect and develop together. This would not be possible without our partners or heroes as we also call them. Our partners are conductors, organizations, institutes and businesses working with the concept of Conductive Education. We share the same goal – to spread and strengthen Conductive Education, for all individuals equal value.

Move & Walk Imagebilder

The advantages of being a partner of ConductMe

  • Tillgång till en digital infrastruktur för att hålla evenemang, möten och forum
  • Möjlighet att nå, ansluta och bjuda in människor från alla hörn av världen
  • Market your brand, organization, business, institute and/or professionals
  • Komma i kontakt med befintliga eller nya kunder och deras familjer
  • Delta i konferenser, webbseminarier och forum för vidareutbildning och utveckla metoden för Konduktiv Pedagogik
  • Hitta inspiration för att utveckla din egen organisation.

Rita Tóth

Ansvarig för partnerskap och kommunikation

+46 70 830 33 99

info@conductme.com

Våra partners

sv_SE