Partners

Vi tror på att göra Konduktiv Pedagogik tillgänglig för alla runt om i världen - att lära, dela, skapa kontakter och utvecklas tillsammans. Detta skulle inte vara möjligt utan våra partners eller hjältar som vi också kallar dem. Våra partners är Conductorer, organisationer, institut och företag som arbetar med begreppet Konduktiv Pedagogik. Vi delar samma mål - att sprida och stärka Konduktiv Pedagogik för lika värden för alla individer.

Move & Walk Imagebilder

Fördelar med att vara en partner till ConductMe

  • Tillgång till en digital infrastruktur för att hålla evenemang, möten och forum
  • Möjlighet att nå, ansluta och bjuda in människor från alla hörn av världen
  • Marknadsför ditt varumärke, organisation, företag, institut eller / och yrkesverksamma
  • Komma i kontakt med befintliga eller nya kunder och deras familjer
  • Delta i konferenser, webbseminarier och forum för vidareutbildning och utveckla metoden för Konduktiv Pedagogik
  • Hitta inspiration för att utveckla din egen organisation.

Rita Tóth

Ansvarig för partnerskap och kommunikation

+46 70 830 33 99

info@conductme.com

Våra partners

European Conductive Association

European Conductive Association (ECA) är en humanitär paraplyorganisation som förenar Konduktiva institutioner för att gemensamt kämpa för erkännande av Konduktiv Pedagogik över hela världen. Som ett officiellt registrerat organ strävar vi efter att säkerställa kvalitet i Konduktiv akademisk utbildning och arbetsprestanda.

Move & Walk Sverige AB

Move & Walk levererar tjänster som Hälso- och sjukvårdvård, Särskola, Daglig Verksamhet och Personlig Assistans baserad på Konduktiv Pedagogik sedan 1997 i Sverige. Conductorer omvandlar kunskapen om Konduktiv Pedagogik för att göra det omöjliga möjligt för personer med neurologiska motoriska störningar.

National Institute of Conductive Education

NICE är en brittiskt registrerad välgörenhetsorganisation (nr 295873) dedikerad till att tillhandahålla tjänster och utbildning inom Konduktiv Pedagogik (KP). KP bygger på en tro på mänsklig potential där människor med neurologiska motoriska störningar har förmågan att lära sig och utveckla färdigheter genom strukturerade undervisnings- och inlärningsprogram utformade och levererade av professionella Conductorer.
sv_SE