Om oss

ConductMe fungerar lika för individer. Verksamheten är baserad i Sverige men har användare från alla olika hörn av världen. ConductMe är den digitala plattformen för Konduktiv Pedagogik. Målet är att dela kunskap för en ljusare framtid, där individer med neurologisk diagnos kan vara den bästa versionen av sig själva.

Det hela började när vår grundare Eszter Horváth Tóthné besökte András Petö Institute of Conductive Education och College for Conductor Training i Budapest, tillsammans med sin mormor. När Eszter och hennes mormor kom till träningshallen såg hon en flicka med rörelsehinder falla i golvet. Instinktivt ville Eszter hjälpa till, men flickan togs sig upp på egen hand. I det ögonblicket insåg Eszter kraften och styrkan hos varje individ och möjligheten att vara mer självständig i vardagen.

Efter fyra års studier vid András Petö-institutet gjorde Eszter sin praktikplats för små barn. Men efter att hon slutade sin anställning började föräldrar ringa efter henne. Eszter startade det andra privatägda företaget inom Konduktiv Pedagogik någonsin, i Ungern 1994. Anseendet för Esters utbildning, program och service spreds och familjer flög in från andra länder. Nyckeln till framgång var den totala familjesäkerheten och den holistiska utvecklingen. Långt ifrån traditionellt sätt att leda Konduktiv Pedagogik. Eszter flyttade sin verksamhet och sin familj till Sverige 1997. Idag är verksamheten Move & Walk verksam i tre städer och har 176 anställda.

Med detta i åtanke och tillsammans med en grupp Conductorer startade Eszter ConductMe 2020. Under decennier har Conductorer deltagit i dialoger om Konduktiv Pedagogik, men sällan diskuterat hur man ska möta framtiden eller samhällets utveckling. Hos ConductMe är vår passion att vägleda individer med neurologisk diagnos mot utveckling och att bli mer självständiga. Det är nu dags att anpassa Konduktiv Pedagogik till digitaliseringsvärlden så att fler individer kan känna sin egen kraft och fysiska förmåga.

ConductMe har bildat plattformen för att ge stöd till att gemensamt försäkra framtiden för Konduktiv Pedagogik, i samarbete med European Conductive Association.

Eszter Horváth Tóthné

Grundare av ConductMe

Jag är Conductor och grundare av ConductMe och Move & Walk.

Efter min examen från András Petö Institute of Conductive Education och College for Conductor Training, Budapest (MPANNI) 1991, startade jag Move & Walk School i Budapest. 1997 flyttade jag skolan till Sverige och utvecklade olika aktiviteter baserat på Konduktiv Pedagogik inom vård, skola och sociala områden.

Mitt deltagande i ConductMe är som en generator och innovatör. Jag hoppas att Conductorer över hela världen kommer att hitta sitt eget sätt att möta den digitala världen med framgång genom vår ConductMe-plattform.

sv_SE